КЛАСИЧЕСКО СУШЕНЕ

Класическо сушене, или топлинно сушене, се характеризира със загряване на продуктите при температура от 60° до 80°С като температурата варира в зависимост от продукта. При постигане на желаната температура влагата в продукта се премества към повърхността , откъдето принудително се издухва. Класическо сушене се прилага при сушене на диворастящи гъби – манатарки, пачи крак, челядинки, тръбенки.