АЗОТЕН ТУНЕЛ

Принципът е подобен на замразяването в динамичен тунел, но агентът не е въздух, а течен азот, който се превръща в газ след излизането от дюзите и е с температура -160°С. Шоковото замразяване с течен азот на гъби и плодове води до запазване на вкуса и вида след размразяване. Скоростта на замразяване е много голяма, при което водата в продукта образува много фини кристалчета. Това запазва всички качества на продуктите. Чрез замразяване с течен азот не се наруша клетъчната структура от получения лед. Този метод се използва при замразяване най-вече на диворастящи гъби и по-рядко на горски плодове.