СТАЦИОНАРЕН ТУНЕЛ

Продуктът за замразяване се поставя в касетки, а те се нареждат на колички, които се вкарват в шоков тунел и започват да се обдухват със студен въздух с температура - 35°С. Обикновено след 6 до 8 часа продуктът е замразен. Чрез стационарен тунел обичайно замразяваме продукти с различен калибър и тегло (например горски гъби манатарки), които не подлежат на предварително калибриране, поради чупливост.