ЗАЩО ГО ПРАВИМ

Нашата работа по събирането на диворастящи продуктит е основно в планината или в по-отдалечени райони, където жителите са много малко или ги няма вече. Всичко там - и природата, и хората са по-първични и по-естествени, дълбоко свързани с миналото.Тогава, когато животът е бил по-друг, когато е имало по-голяма духовност и ценностите на хората са били доста различни. С времето това ежедневие и този дух на контакт с природата, както и работата с нейните естествени дарове, създаде у нас едно необикновено виждане за това какви продукти трябва да търсим и как да ги произвеждаме. Защото ние можем да постигнем абсолютно всичко при обработката и създаването на храните, само с използването на природните блага около нас. Така, както хората са правили в миналото през целия си живот, благодарение на това, че са имали по-дълбока връзка с природата и хилядолетен опит в използването на нейните блага, които, за съжаление, модерният човек почти е изгубил. Преоткриването на това познание, придържането към него, професионалната качествена работа и отношение към практиката води до това храната да бъде естествена и здравословна - такава, каквато всъщност трябва и си заслужава да консумираме.