БИО СУШЕНИ

ГЪБИ

МАНАТАРКА

ПАЧИ КРАК

ЧЕЛЯДИНКА

ТРЪБЕНКА

МИКС ОТ ДИВИ ГЪБИ

МАСЛОВКА

ШИЙТАКИ

МАЙСКА ГЪБА

КЛАДНИЦА

МИКС ОТ 4 ВИДА ГЪБИИЗТЕГЛИ СПИСЪК